TÜRKİYE’NİN MİKRONOTLARI

TÜRKİYE’NİN MİKRONOTLARI

 

 

Yarışma başvuruları tamamlanmıştır !

 

Bilimsel araştırma, gözlem ve inceleme, yeni şeylerin keşfedilmesinin anahtarıdır. Bu kapsamda hazırlanan Türkiye’nin Mikronotları Projesi; ortaokul öğrencilerinin ilgi ve alakalarını mikroskobik canlılara çekerek onların genetik, tıp, çevre, biyoloji, mikrobiyoloji ve ziraat gibi bilim dallarını da keşfetmelerini; bu konularda araştırma ve gözlem yapmalarını amaçlamaktadır.

Çoğu gençlerin hayatında yazılım, kodlama, robotik gibi konuların popüler olması, sürekli bu tür gelişmelerin ön plana çıkmasının bir sonucu olarak görülebilir. Ancak yakın zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan salgın bir hastalık, mikro dünya ile olan ilişkimizin tekrar gözden geçirilmesine sebep oldu. Yeni yetişen neslin bu alana ilgisini çekecek yeni projelerin okullarda yaygınlaştırılması zorunlu görünmektedir. Toprak mahsulleri, bitki zararlıları, bitki çeşitleri, göl suları gibi çevrede incelemeyi bekleyen sınırsız numune bulunmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlerinin de destekleri ile diledikleri yerde dilediği numuneyi inceleyebilecektir. Proje ile öğrenciler, tabiattaki ayrıntıları fark edecek, canlıları, doğayı ve çevreyi mikroskobik düzeyde tanıyacaktır.

Proje kapsamında belirlenen 300 öğrenci ve 50 öğretmene taşınabilir Foldscope cep mikroskopları verilecektir. Bu projede öğrenciler ve öğretmenler laboratuvar ortamına bağlı kalmadan sınıfta, bahçede, doğada yaptıkları incelemelerde, buldukları mikro canlıları fotoğraflayacak, video kayıtları alacak, keşfettikleri canlıların ne olduklarını araştıracak ve mikro canlılara ilişkin bilgilerini artıracaklardır.

Türkiye’nin Mikronotları Projesi kendisini ifade edebilen, keşfettiği canlıları araştırıp sunabilen, doğayla barışık öğrencilerin mikro dünya ile tanışmasını sağlarken, bilimsel gelişmelere katkı sunabilecek özgüveni de öğrencilere aşılamayı hedeflemektedir.  

Projenin ilk adımı T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile İstanbul’da atılmıştır. Ülkemizin her bölgesinde araştırmaya ve keşfetmeye meraklı diğer öğrencilerin de mikro dünya ile tanışmaları hedeflenmektedir.

            Genel Şartlar

 1. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İstanbul’daki resmi ve özel tüm ortaokullar projeye başvurabilir.
 2. Başvuru, etkinlik ve sunum dili Türkçe’dir. 
 3. Başvuru yapmak isteyen okulların 7 Kasım - 4 Aralık tarihleri içerisinde progem.org.tr web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak kaydetmesi ve ekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 
 4. Başvuruda hatalı/yanlış bilgi verdiği tespit edilen katılımcıların ya da takımların başvuruları geçerli olmayacaktır. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda, yarışmaları kazanmaları halinde kazandıkları ödüller iptal edilecektir.

         Takımların Oluşturulması

 1. Projeye katılacak okul, 3er kişiden oluşan 2 farklı takımı kurduğunda başvuru yapabilir. Her takımda 1 tane 5. Sınıf, 1 tane 6. Sınıf ve 1 tane de 7. Sınıf öğrencisi bulunmalıdır. Toplam 6 öğrenci için 1 danışman öğretmenin atanması gereklidir.  
 2. Projeye başvuran okullar 5. Maddede belirtilen şekilde en fazla 3 farklı başvuru yapabilir.
 3. Öğrencilerin tamamı okulun kendi öğrencilerinden seçilmelidir. Takımlar kendilerine gayri ahlaki olmamak üzere diledikleri isimleri verebilir.
 4. Her yarışmacı öğrenci sadece bir takım içerisinde yer alabilir ve her takım sadece bir kez başvuru yapabilir.
 5. Her başvuru için danışman öğretmenin farklı olması gerekmektedir.

    Örneğin, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu;

 1. Başvurusunda 1 öğretmen ve 2 Takım (6 öğrenci)
 2. Başvurusunda 1 öğretmen ve 2 Takım (6 öğrenci)
 3. Başvurusunda 1 öğretmen ve 2 Takım (6 öğrenci) olmak üzere toplamda 3 öğretmen ve 18 öğrenci ile yarışmaya katılım sağlayabilir.

         Projeye Başvurunun Yapılması

 1. Okulun görevlendirdiği kişi, yarışmacı takımların isimlerini, öğrencilerin isimlerini ve sınıf bilgilerini projenin resmî web sitesinde (www.progem.org.tr) yer alan Başvuru Formunu doldurarak kaydedecektir. Bu form dışında herhangi bir kanaldan başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Takımlarda yer alacak öğrencilerin Türkiye’nin Mikronotları Projesi Veli İzin Formunu velilerine imzalatıp okul yönetimine teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin tam ve eksiksiz olması okul yönetiminin sorumluluğundadır. Veli İzin Formları sisteme yüklenmeyecektir.
 3. Başvuru için okul müdürü ya da vekilinin Türkiye’nin Mikronotları Projesi Katılım Onay Formunu imzalayıp taradıktan sonra web sitesinde başvuru ekranında ilgili yere yüklemesi gerekmektedir.

          Danışman Öğretmen ya da Takım Üyelerinde Değişiklik

 1. Oluşturulan takımlar ve danışman öğretmen sisteme kaydedildikten sonra zaruri durumlar dışında değişiklik yapılamaz. Takım üyelerinde ya da danışman öğretmende değişiklik yapılması talebinde bulunmak isteyen okulların müdürleri ya da müdürün görevlendirdikleri kişiler, belirtilen mail adresine geçerli bir sebep ile başvuracaktır. Başvuru, proje yürütme kurulu tarafından değerlendirilip karar bağlanacaktır. 
 2. Öğretmen değişikliği proje boyunca sadece bir kez yapılır. Danışman öğretmen, bir takımın danışmanlığını bıraktığını beyan edecek şekilde başvuruda bulunursa, danışman öğretmen danışmanlığı bırakırsa ya da danışman öğretmenin 2. kez değişikliği talep edilirse o takım ya da takımlar yarışmadan elenecektir.
 3. Geçerli bir mazeret bildirildiği takdirde başvuruda kaydedilen öğrencilerden biri veya birkaçı değiştirilebilecektir. Değişiklik halinde 5. Sınıf yerine 5. Sınıf öğrencisi, 6. Sınıf yerine 6. Sınıf öğrencisi ve 7. Sınıf öğrencisinin yerine 7. Sınıf öğrencisi takımda yer alabilecektir. Bu değişiklikler 1 kez yapılabilecektir. 2. kez değişiklik talebi geçerli görülmeyecek, bunun yerine takım eksik olarak yarışmaya devam edecektir. 1 kişilik takım geçerli değildir ve takımdaki üye sayısı 1’e düşerse takım elenecektir.

Projeye Katılacak Okulların Belirlenmesi

 1. Toplam 50 okuldan 300 öğrenci projede yer alacaktır.
 2. Proje kapsamında İstanbul ili 5 bölgeye ayrılmıştır (EK-1). Projeye başvuran okullar, bulundukları bölgelere göre listelenir. Her bölgeden kura yöntemiyle toplam 10 okul belirlenir. Örneğin; 1. Bölgede yer alan Beşiktaş İlçesinden 30 okul, Eyüpsultan ilçesinden 40 okul başvuruda bulunduğunda, bu okullar 1. Bölge grubuna ait okullar listesine yazılır. 1. Bölgenin listesindeki 70 okul başvurusundan 10 okul kura ile belirlenir. Tüm bölgelerin okulları kura ile bu şekilde belirlenir.
 3. Seçilen okullar en geç 9.12.2022 tarihinde web sitesinde duyurulur.

Yarışmalara Hazırlık Dönemi ve Yarışmaların Düzenlenmesi

 1. Proje takviminde belirtilen tarihlere göre öğretmenlere, biri kendilerine ait olmak üzere toplam 7 adet taşınabilir cep mikroskobu verilir. Takım üyelerine ücretsiz taşınabilir cep mikroskoplarını danışman öğretmenleri teslim eder. Öğretmenlerle 1 defaya mahsus yapılacak taşınabilir cep mikroskobu kullanımı ile ilgili yüz yüze/online eğitim ve bilgilendirmeler yapılır. Öğretmenler takımlarına taşınabilir cep mikroskopların kullanımı ile ilgili eğitimi kendileri verir. 
 2. Öğrencilerin yapacakları araştırmaları raporlayacakları rapor formatı öğretmenlere iletilerek nasıl raporlama yapacakları anlatılacaktır. Her takım ve takımlardaki öğrenciler diledikleri kadar inceleme ve raporlama yapabilir. Raporlar doldurulurken incelenen canlı/cansız maddenin ne olduğu hakkında öğrencilerden araştırma yapmaları beklenir. Bu incelemeler ve raporlar değerlendirme sürecinde takımlara ek puanlar kazandıracaktır. Elde edilen tüm raporlar tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacak ve danışman öğretmen tarafından değerlendirme komisyonuna mail olarak ulaştıracaktır.
 3. Takımlar, danışman öğretmenlerinin de yönlendirmesi ile aralarında iş bölümü ve iş birliği yaparak takım olarak sunmak istedikleri araştırma çalışması için hazırlanır. Bu çalışma, örnek olarak toprak mahsulleri, bitki zararlıları, farklı bitki çeşitleri, göl suları, bekletilmiş ya da çürütülmüş maddelerin incelenmesi gibi farklı senaryoların kurgulanması ve araştırılması şeklinde olabilir. Mikro canlılardan kaynaklı yaşanan problemlerin araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulması şeklinde de olabilir. Bu konuda bir sınırlama yapılmamaktadır. 
 4. İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek yarışmanın ilk aşaması olan Bölge Finalinde takımlar proje konsepti ve konusunu belirlemede serbest davranacaklardır. İkinci aşama olan İstanbul Finalinde proje konusunu değerlendirme kurulunun belirleyeceği konsept dahilinde projeye hazırlanacaklardır. Proje temelde elde edilen mikroskobik görüntülerin film karesi gibi değerlendirilerek; konusu olan, kendi içinde bütünlük taşıyan bir animasyon/video/film formatına dönüştürülecektir. Mikroskopla elde edilen görüntüler, takımların kendi hazırlayacağı fikir ve senaryo planı dahilinde işlenerek tamamen doğa ve bilim temelli animasyon filmler oluşturulması hedeflenmektedir. Seslendirme, telif hakkı olmayan müzik, video efektleri kullanımı serbesttir.
 5. Elde edilen görüntülerin ya da çekilecek videoların mümkün olduğu kadar yüksek çözünürlükte ve net şekilde elde edilmesi gereklidir. Elde edilen görüntülerin netliği ve farklılığı, değerlendirmeleri olumlu şekilde etkiler.
 6. Bölge finallerinde, her bölgedeki 10 okul yani 20 takım, kendi bölgesinde ilk 2 sırayı almak için yarışacaktır.
 7. İstanbul finalinde, bölgelerden gelen 10 finalist takım, ilk 3’e girmek için yarışacaktır. Takımların puanları değerlendirme kriterlerine göre oluşturulacaktır. Finalin yapılacağı yer daha sonra duyurulacaktır. İstanbul Finalinde dereceye giren ilk 3 takım ödüllendirilecektir.

         Diğer Hususlar

 1. Okulda eğitim görmeyen başka bir öğrencinin veya okulda görev yapmayan başka bir öğretmenin takımda yer almasının tespiti halinde, söz konusu takım elenir.
 2. Takvimde belirtilen eğitim, etkinlik ve yarışma günlerinde tüm takım üyeleri eksiksiz tam katılım sağlamalıdır. Üyeleri mazeretsiz olarak eksik olan takımların katılımları kabul edilmeyecektir.
 3. İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği önceden ilan etmek kaydıyla proje takviminde ve şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.    

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (100 puan)

Bütünlük ve Uyum (20)

Yaratıcılık (20)

Ekip Ruhu ve Ekip Bilinci (20)

Teknik Değerlendirme (20)

İnceleme Raporları (20)

 

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Okul Kayıt Bilgileri

Okul Adı, İlçesi, Adresi, Telefon Numarası, Okul Müdürünün Ad-Soyadı, Katılım Onay Formunun Taranmış Nüshası

Takım Kayıt Bilgileri

Öğretmen Kayıt Bilgileri

Ad ve soyadı, branşı, telefon numarası

Takımların Kayıt Bilgileri

Takım adı, öğrencilerin adı soyadı ve sınıfı

 

Bölgeler ve İlçelerin Dağılımı

1. BÖLGE 2. BÖLGE 3.BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE
Beşiktaş Arnavutköy Avcılar Adalar Çekmeköy
Beyoğlu Bayrampaşa Başakşehir Ataşehir Kartal
Eyüp Esenler Beylikdüzü Beykoz Pendik
Kağıthane Bağcılar Büyükçekmece Kadıköy Sancaktepe
Sarıyer Gaziosmanpaşa Çatalca Maltepe Sultanbeyli
Şişli Sultangazi Esenyurt Ümraniye Şile
Fatih Bahçelievler Silivri Üsküdar Tuzla
Zeytinburnu Bakırköy Küçükçekmece    
  Güngören      

 

Proje dosyasını ve afşini PDF olarak görmek için buraya tıklayın.

Proje Dosyasının Güncelleme Tarihi: 29.11.2022

Proje ile ilgili Sık Sorulan Sorular