GÖNÜLLÜLÜK TİMİ

GÖNÜLLÜLÜK TİMİ

GÖNÜLLÜLÜK TİMİ/ İMH ERZURUM

 

1. Projenin Adı ve yürütücüsü

Gönüllülük Timi/ Erzurum

 

2. Projenin Amacı ve Hedefi

Gönüllülük Timi Projesi, İnsan ve Medeniyet Hareketi bünyesinde afet veya olası acil durumlarda müdahale etme yetkinliğine sahip 15 kişilik gönüllü uzman genç ekip oluşturmak amacıyla gerekli malzeme ve teçhizatların temini ve alanında uzman kişilerce eğitimlerin ve yetkinlik sertifikalarının kazandırılması suretiyle Erzurum'daki gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek ve farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır. 

Farklı düzeyde gruplara farkındalık eğitimleri verilmiştir.

Ekipman ve donanım olarak temel seviye eğitimleri devam eden 15 kişilik bir ekip oluşturulmuştur.

 

3.Projeyi destekleyen Kurum ve Kuruluşlar nelerdir ?

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

4. Projenin Hedef Kitlesi / Ulaştığı Kişi Sayısı

Proje sonunda eğitimini tamamlamış 15 kişilik gönüllü, uzman, genç bir ekip oluşturulmuştur.

 

5. Projenin Yürütüldüğü İl

İMH ERZURUM 

 

6. Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihi

  Başlangıç: 01.01.2020 

  Bitiş: 01.07.2022